Systemy zabezpieczenia mienia

    • systemy wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu
    • systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru
    • systemy dozoru wizyjnego
    • kontrola dostępu
    • rejestracja czasu pracy

Ważnym elementem naszej oferty jest wykonawstwo instalacji technicznego zabezpieczenia mienia. Posiadamy koncesję na prowadzenie działalności w zakresie montażu, serwisu i uruchamiania systemów elektronicznego zabezpieczenia mienia. Kierownictwo i pracownicy posiadają licencje pracownika technicznego zabezpieczenia mienia. Nasza oferta obejmuje montaż i uruchamianie : instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru , instalacji wykrywania i sygnalizacji włamania , systemów dozoru wizyjnego, systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Stosujemy sprawdzone rozwiązanie największych liderów na rynku takich jak: Alarmcom, Panasonic, Ademco , Philips , Akces-Card, Cerberus , Notifier , Schrack, Polon-Alfa.