Kwalifikacje

Pracownicy firmy posiadają duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje do projektowania, wykonywania i kierowania zadaniami realizowanymi przez naszą firmę. Nasza kadra jest regularnie szkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W sposób ciągły realizowany jest program szkoleń zawodowych.

Zawarliśmy liczne umowy z producentami telekomunikacyjnych takimi jak Lucent Technologies i Alcatel. W ramach współpracy nasi pracownicy szkoleni są w zakresie projektowania, instalowania i uruchamiania oferowanego przez nas sprzętu i urzadzeń.

Posiadamy umowy z dostawcami sprzętu Camp;C Partners Telecom, Reichle amp; de Massari.

Jesteśmy autoryzowanym instalatorem systemów przeciwpożarowych Polon-Alfa oraz autoryzowanym dealerem urządzeń kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy Akces-Card.

Potwierdzeniem naszych wysokich kwalifikacji są liczne odbyte szkolenia i kursy oraz uzyskane uprawnienia i certyfikaty, między innymi:

Telekomunikacja

 • uprawnienia elektryczne do montażu, nadzoru i pomiarów instalacji elektrycznych do 1KV
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w budownictwie telekomunikacyjnym w specjalnościach instalacyjnych, w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń
 • administracja systemu HP-UX(Unix) i sieci
 • systemy i sieci SDH
 • wyładowania elektrostatyczne w sprzęcie telekomunikacyjnym ochrona ESD
 • eksploatacja i utrzymanie systemów AnyMedia
 • eksploatacja i utrzymanie systemów Stinger
 • instalacja, eksploatacja i utrzymanie central Lucent Technologies 5ESS
 • kurs wspinaczki na potrzeby instalacji radiowych
 • projektowanie systemów bezprzewodowych
 • sieci szerokopasmowe ATM
 • sieci szkieletowe UMTS
 • instalacje, eksploatacja, uruchomienie i konserwacja systemów NERA SDH Radio-Link
 • instalacja, testowanie, eksploatacja i konserwacje stacji bazowych GSM

Teleinformatyka

 • certyfikat instalatora Camp;C Partners Telecom na system KRONELINK
 • certyfikat instalatora Reichleamp;deMassari na system FreeNet

Systemy zabezpieczenia mienia

 • licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II i I stopnia
 • certyfikat eksperta w zakresie bezpieczeństwa
 • koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania