Oferta

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych związanych profilem naszej działalności.

Przygotowanie inwestycji.

 • doradztwo techniczne
 • uzgodnienia
 • oferty
 • prace koncepcyjne
 • projekty techniczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych wspomagania projektowania (CAD , VISIO)

Realizacja procesu inwestycyjnego.

 • wykonawstwo prac
 • nadzór autorsk
 • pomiary , uruchamianie , testowanie
 • dokumentacje powykonawcze
 • szkolenie użytkownika
 • odbiór
 • opinie, ekspertyzy

Poza głównym profilem naszej działalności jesteśmy przygotowani do realizacji niezbędnych adaptacji budowlanych wraz z towarzyszącymi instalacjami takimi jak:

 • klimatyzacje
 • wentylacje
 • instalacje wodnokanalizacyjne
 • instalacje gazowe oraz centralnego ogrzewania związane z realizowanymi przez nas robotami specjalistycznymi